Yapısal Kablolama

Yapısal kablolama , temel olarak altı alt sistemden oluşur. Bunlar aşağıda sırasıyla gösterilmiştir.

1. Bina Ana Giriş Altyapısı
Birden fazla binanın veri iletişim sinyallerini birleştiren bir sistemdir. Dış tesis ve bina içi kablolama arasındaki bağlantıları içerir.

2. Ekipman Odası Altyapısı
Destek donanımı, yıldırımdan korunma cihazları ve donanım odasındaki diğer cihazlardan oluşur. Tüm kablo sisteminin merkezi bu ünitedir. Bu nedenle düzenleme, modelleme ve çevre koşulları, bilgi sistemlerinin ve bakımın normal çalışması ve gelecekte kullanım esnekliği üzerinde doğrudan etkili bir sistemdir.

3. Dikey Omurga Altyapısı
Ekipman odasından, her bir katın sistem odasına bakır veya fiber optik kablo kullanılarak oluşturulan altyapı sistemidir.

4. Yönetim Altyapısı
Tüm sistemin merkezi yönetimini gerçekleştirmek için hat yönetim cihazlarını ve çeşitli ortak cihazları kurmak, yönetmek için kullanılır. Gövde sistemi ile yatay sistem arasında bir köprüdür.

5. Yatay Altyapı
Alt sistemi kullanıcı çalışma alanına genişletmek ve kullanıcı çalışma alanını yönetim alt sistemlerine yönlendirerek, kullanıcılara yüksek hızlı veri aktarımı taleplerini karşılayan uluslar arası standartta bilgi aktarımı sağlamak için kullanılan sistemdir.

6. Çalışma Alanı Altyapısı
Bilgi çıkışından terminal çıkışına uzanan bir alandır. Bu cihazlardan bazıları; bilgisayar, switch, telefon, kamera gibi donanımlardır.

Yapısal Kablolama Standartları
Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI), Elektronik Sanayi Birliği (EIA), Telekomünikasyon Endüstrisi Birliği (TIA), Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO), Uluslararası Elektro Teknik Komisyonu (IEC), Avrupa Elektro Teknik Standardizasyon Komitesi ( CENELEC) diğer kuruluşlarla birlikte yapısal kablolama standardını oluşturmuşlardır. Bu standartlar, çeşitli kablolama sistemi konfigürasyonlarının ilgili bileşenlerinin performans ve teknik standartlarını belirler. Uyumluluk, açıklık, esneklik ve güvenilirlik ile yapısal kablolama sistemi oluşturmak sofistike ve ekonomiktir.

Yapısal Kablolama da Kablo Seçimi Nasıl Yapılmalıdır?
Yapısal kablolama sisteminde, dikey omurga kabloları ve yatay altyapı iletim ortamı optik veya bakır kablo olabilir. Fiber optik ve bakır kablo arasındaki farkı aşağıdaki şekilde karşılaştırabiliriz.

Yeni bir transmisyon sistemi için fiber optik kablo, yüksek bant genişliği ve uzun iletim mesafesi ile omurga kablolaması için daha iyi çözüm sunmaktadır. Bakır kablolarla karşılaştırıldığında, optik kablo daha yüksek ağ esnekliğine sahiptir.

Bakır kablo genellikle yatay altyapı kablolaması ve çalışma alanı altyapısında kullanılır. Omurga altyapı sisteminde bakır kablolar nadiren tercih edilir. Bunun sebebi bakır kabloların iletim mesafelerinin sadece 100 metre olmalarıdır ve dikey omurga altyapılarında bu mesafe genellikle 100 metreden fazladır.

Sistemim İçin Yapısal Kablolama Gerekli mi?
Yapısal kablolama tüm uygulamalar için gerçekten uygun mu? Kablolama yöntemlerinin seçimi, bazı koşullara ve sonunda elde etmek istediğiniz etkilere bağlıdır. Yapısal kablolama ve noktadan noktaya kablolama, her ikisi de avantajları ve dezavantajları olan Ethernet kablolarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Kısacası, noktadan noktaya kablolama, daha az ekipmana ve basit ağ ortamına sahip veri merkezleri için uygundur. Yapısal kablolama daha açık ve esnektir, sistem ekipmanları ve konumu değişse bile, yapmanız gereken sadece patch kabloların portlarını değiştirmektir.

0530 115 67 45