İletişim Sistemleri Kurulum

Santral sistemlerinin temel amacı iki nokta arasında bağlantı kurmak ve görüşme sonrasında bu bağlantıyı çözmektir. Pratikte çok sayıda uç noktasının birbirine bağlanması ve çözülmesi söz konusudur. 1 aboneli bir kuruluşta, 1/2 tane bağlantı hattı gerekir. Merkezileşmemiş bağlaşmada, bağlantı hatlarının her biri sadece belli iki abonenin görüşmesi sırasında kullanılır ve diğer zamanlarda atıl durumdadır. 1 abone sayısı arttığında gerekli hat sayısı da artacağından sistem çok verimsiz ve kompleks hale gelir. Zaten pratikte böyle bir seçenek

0530 115 67 45